Május 26-án tartotta soron következő ülését a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, ahol a térség polgármesterei több fontos ügyben is döntést hoztak.

A településvezetők egyrészt megszavazták, hogy ismételten pályázatot adjanak be az Oktatási és Kulturális  Minisztérium Közkincs programjára, melynek keretében lehetőség nyílik a kistérségi közművelődési referens tovább-foglalkoztatására. A pályázat célja a kistérségek kulturális közszolgáltatási funkcióinak kiteljesítése érdekében olyan közművelődési, múzeumi közművelődési, kulturális menedzser szakember alkalmazása, illetve tovább-foglalkoztatása, aki az adott kistérség igényeit, fejlesztési lehetőségeit, kulturális sajátosságait és társadalmi jellemzőit szem előtt tartva szakmai tanácsadással és közvetlen tevékenységével biztosítja a kulturális szolgáltatások körének bővítését és színvonalának emelését. A  pályázat idén június 1-jétől 2011. május 30-ig biztosítaná e tevékenységet kistérségünkben – tudtuk meg Varga Zsolttól a Társulás munkaszervezet-vezetőjétől. 

A témák között szerepelt az is, hogy a komlói képviselő-testület februárban úgy határozott, hogy a gyermekek napközbeni ellátását kistérségi feladatként kívánja megoldani, így az általa fenntartott Szilvási Bölcsőde intézményegységet a Társulás fenntartásába adja át idén július 1-jével. A Társulás most döntött arról, hogy önállóan működő (részben önálló) intézményként létrehozza a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi elnevezésű intézményt, melynek telephelye lesz a jelenleg a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában, a Damjanich utcai 25. szám alatti épületben működő bölcsőde. A feladatellátást a Szilvási Bölcsőde 5 bölcsődei csoportjával, a Damjanich utcai épületben lévő 2 bölcsődei csoporttal, valamint egy családi napközis csoporttal szervezik meg.