Hosszabb távon is jól, az előírásoknak mindenben eleget téve működik a megépült szennyvíztisztító telep – ezt igazolja a siófoki objektum próbaüzeme. A tesztelési időszak néhány nap múlva, november 30-án fejeződik be, s aznap a műszaki átadás-átvételi eljárás is lezárul. A térség számos településének szennyvizét ártalmatlanító telep létesítése volt a legnagyobb beruházás abban a projektben, amely „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” címet viselte, és összesen 7,371 milliárd forintos pályázati támogatás révén valósulhat meg.25

A fejlesztés a végéhez ért a telepen, a napokban már csupán növényeket ültetnek a munkások: a 210×230 méteres területen összesen több mint kilencezer fa, illetve cserje kap helyet. A létesítményben a főszerep már régóta a berendezéseké, amelyek „vizsgaidőszaka” most zárul: november 30-ával egyszerre fejeződik be az iszapkezelés és biogáztermelés háromhónapos, valamint a szennyvíztisztítás hathónapos próbaüzeme. E tesztelések végére a telepen nagyjából kétmillió m3 szennyvizet tisztítanak meg, közel ötvenezer m3 iszapot kezelnek és mintegy nyolcvanezer m3 biogázt állítanak elő.

– A próbaüzem azt hivatott igazolni, hogy a létesítmény hosszabb ideig is egyenletesen, a követelményeknek megfelelően működik – mondja a kivitelező képviseletében Tóth Imre projektvezető. – Meghatározták számunkra, hogy az előírt tisztítási technológia alkalmazásával a folyamat végén milyen szennyezettségű vizet engedhetünk a Sió-csatornába: semmiképp sem rosszabb minőségűt, mint amilyen a korábbi szennyvíztisztító telepről ment ki. A mérések alapján ezt a feltételt már a próbaüzem első napjától kezdve és végig teljesíteni tudtuk, még a legkülönbözőbb időjárási viszonyok között is: nemcsak most, amikor napi 7 ezer m3 szennyvíz kerül hozzánk, de így volt ez a melegebb és csapadékosabb idegenforgalmi főszezonban is, amikor ötször ennyi vizet fogadtunk.

A próbaüzem zárásával egy napon ér véget a műszaki átadás-átvételi eljárás is. Amennyiben a mérnök szervezet megbizonyosodik arról, hogy a beruházási követelményekben foglaltak megvalósultak, a telepet elkészültnek nyilvánítják, az a projektgazda NFP – Dél-Balaton Konzorciumhoz kerül, ők pedig továbbadják leendő üzemeltetőjének, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek. A pályázati program keretében már csupán egyetlen esemény marad hátra: a sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényt december 5-én (hétfőn) 9.30 órakor tartják, ugyanitt, a térség új szennyvíztisztító telepén.

A Siófok térségi szennyvízprojekt a Balaton vízminőségének és a sérülékeny ivóvízbázisoknak a védelme, valamint a talajvízszennyezés megszüntetése szempontjából is nagy jelentőségű. Több mint harmincezer ember szennyvízellátását biztosítja. A pályázati program keretében egyrészt Siófokon, Balatonendréden, Balatonföldváron és Zamárdiban építettek ki szennyvízelvezető csatornarendszereket. A projekt másik fő eleme volt az új szennyvíztisztító objektum megépítése. Ez a biológiai, eleveniszapos telep évi hétmillió köbméter szennyvíz megtisztítására lesz alkalmas – akár ötven éven át.

Az „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című projekt kedvezményezettje az NFP – Dél-Balaton Konzorcium, amelynek az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a tagjai. A kivitelező a Sió 2014 Konzorcium. A projekt I. szakasza a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosítószámú pályázat keretében, 3,711 milliárd Ft európai uniós támogatásból valósult meg, 2013. augusztus 8. és 2015. december 31. között. A kivitelező ebben az I. ütemben kiépítette az agglomeráció teljes szennyvízcsatorna-hálózatát, valamint elvégezte az új szennyvíztisztító telepen a teljes szerkezetépítést, a külső közművek létesítését és a technológia gépeinek beszerzését is. A II. ütem a KEHOP-2.2.4-15-2015-00002 azonosítószámú pályázat keretében folytatódott, és 3,66 milliárd Ft európai uniós támogatást kapott. Ez az ütem – s vele a teljes projekt – december 8-án ér véget.

 

További információ kérhető:

Rétvári István projektmenedzser, NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

(tel: +36 30 336 5009, e-mail: retvari.istvan@nfp.hu)

Hatos Norbert társulási csoportvezető, Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

(tel.: +36 70 607 2852, e-mail: tarsulas@fonyod.hu)