Az óvodások idei német nemzetiségi délutánját a Kenderföld-Somág Általános Iskola és Óvodában tartották meg, ahol a német nemzetiségi nyelv és kultúra oktatásának már több évtizedes múltja van.

A megjelenteknek Judikné Linde Teréz óvodavezető mutatta be röviden az 1964-ben épült, Tompa Mihály utcai óvodát, ahol 1989 óta a német nyelvvel, a magyarországi németek kultúrájával is ismerkedhetnek az apróságok. Aztán már Király Istvánné az iskola igazgatónője fogalmazott így: „A német nemzetiségi program az egyik kapocs óvodáink és iskolánk között. Mi is fontosnak tartjuk a minél korábban kezdődő idegennyelvi készségfejlesztést, a magas óraszámban történő nyelvoktatást, hogy gyermekeink könnyebben boldoguljanak mint európai polgárok, nagyobb eséllyel induljanak a munka világába”.

Citeramuzsikát is hallgathattak (Fotó: Péter Szabó Zoltán)
Citeramuzsikát is hallgathattak (Fotó: Péter Szabó Zoltán)

A délutánon Németh Tibor  nagymányoki tanár bemutatta a  ma már ritkaságnak számító, egykor „hastókra” erősíthető, bécsi hangolású  koncertciteráját, majd hangszerével kísérte Nagy Zsuzsanna  és Schalpha Anett óvónők német nemzetiségi népdalcsokrát. Őket követték a Mecsekjánosi Óvoda gyermekei (Czukor Istvánné Tilda és Kalmárné Nemes Tímea óvónők felkészítésével), majd a Tompa Mihály utcai Óvoda nagycsoportosai adták elő műsorukat (Harnóczy Réka és Stepper Viktória óvónők segítsége mellett). A német nyelvű dalocskákat, táncos körjátékokat láthatóan a kicsik is nagyon élvezték.

A rendezvényen az iskolát a Szivárvány-halacska (Regenbogenfisch) történetének remek bemutatásával a 3. osztályosok (felkészítőik Rónáné Lusztig Ágnes és Sáfrán Éva tanárnők voltak), valamint a produkciókat záró felsőtagozatosok kiváló tánccsoportja (csoportvezető: Barkáné György Ágota) képviselték. A talpalávalót – ahogy már sok éve – Wache Jánosné, Margit néni húzta gombosharmonikáján. A műsorszámok után végül a szervezők közös táncba hívták a szülőket és a gyermekeket.