A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére befogadó és eredményes oktatási rendszert hoztak létre a pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégiumban. Az Arany János Kollégiumi Programot az iskola pedagógusai fejlesztették tovább, a diákokat és azok szüleit is bevonva a munkába. Az „Esélyháló” című pályázati projekt közel 30 millió forintos európai uniós támogatás révén valósult meg. Eredményeit az iskola alapdokumentumaiba is beépítik.

A projekt keretén belül a tanulók iskolai sikerességét elsősorban újonnan beszerzett, a differenciáló pedagógiai módszerekhez kapcsolódó eszközök segítették. Emellett olyan dokumentumfilm készült, amely a projektoktatásról, kooperatív technikákról szóló vázlatgyűjteményt egészíti ki. Az oktatás ezen formáját máris megismerhették és véleményezhették a gimnáziumba frissen érkezett diákok: így például azt az újdonságot, hogy a gólyatáborukba szülők is érkeztek, s azt is, hogy az iskola megismerésében, az oktatási szokások feltérképezésében a családokat egy olyan, előre elkészített segédanyag segítette, amelyet közös gyalogtúrán alkottak meg diákok, szüleik és pedagógusaik.

Kialakítottak továbbá egy olyan informatikai rendszert, amely azon általános iskolák részére biztosítja a tanulók utánkövetését, amelyekből a gyerekek a Gandhiba érkeztek. Ez a rendszer a későbbiekben alkalmas lesz a diákok iskolán belüli fejlődésének nyomonkövetésére is. Az első eredményeket a Gandhi Gimnázium konferencia keretében mutatta be.

A projekt szakmai részében a Gandhi intézményen kívüli partneri kapcsolatait is ápolták, tovább erősítették. Ennek részeként a célcsoportba tartozó diákokat terepgyakorlatra vitték, ahol egy másik AJKP-s iskolai közösséggel ismerkedhettek meg. Létrehoztak egy közös munkacsoportot is, amelynek tagjai önkéntes munkába kezdtek, valamint felléptek szociális és egészségügyi intézmények ünnepi műsoraiban.

A szülők bevonása a projektbe számos tevékenységen keresztül valósult meg. Az említett közös gólyatáboron és gyalogtúrán túl a diákok pl. az egészségügyi szűrővizsgálataikra is elvihették a szüleiket. Utóbbiak segítettek a gyermekeik kollégiumi szobáinak kifestésében, az iskola parkjának gondozásában is.

A gimnázium vezetőinek azon terve is megvalósult, hogy a tanulókat – nevelő szándékkal – hátrányos helyzetű családokhoz vigyék családlátogatásra. Roma önkormányzatokkal és roma családokkal együttműködve még tanulmányutakat is szerveztek, ahol a gyerekek megismerkedhettek hagyományos roma mesterségekkel. A program fő célja az volt, hogy a diákok helyi jó gyakorlatokat lássanak a cigány fiatalok és felnőttek civil szervezetekkel való együttműködési lehetőségére; továbbá az, hogy a hagyományokat ápoló és átadó műhelyvezetőkkel való találkozás révén megerősödjön bennük az a gondolat, hogy a saját kultúra ápolása szintén kitörési lehetőség, választható életút lehet számukra A tanulmányutakról bemutatófilm is készült, mely a jövőben szintén az oktatás része lesz a gimnáziumban.

Az „Esélyháló” című projekt (pályázati azonosító szám: TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0077) megvalósítására a Gandhi Gimnázium és Kollégium 29.993.765 forint európai uniós támogatást nyert el. Az oktatásfejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében 2013. szeptember 1. és 2015. november 30. között valósul meg.