Lebonyolítói és a bevont helybéliek is sikeresnek és eredményesnek ítélik azt a szalántai projektet, amely 21 hónapon keresztül zajlott a baranyai községben. Egyetértenek abban, hogy a projekt elérte célját: a cigányság és a helyi szegregátumban élő emberek életkörülményei javultak, s reménytelibbé vált a beilleszkedésük a többségi társadalomba. A „Gyalogúton” című projekt közel 150 millió forintos európai uniós támogatás révén valósult meg.

Az 1249 fős Szalántán két szegregált terület különíthető el: a németi településrészen a Zrínyi utca végi házsorok, valamint Eszterágpuszta. Mindkét helyen hátrányos helyzetű emberek élnek, akik alacsony vagy elavult képzettséggel rendelkeznek, ebből kifolyólag jellemzően munkanélküliek. Túlnyomórészt komfort nélküli, rossz állapotú otthonokban laknak, folyamatosan anyagi és szociális gondok közepette. Nekik kínált átfogó segítséget a 2012-ben meghirdetett Komplex telep-program.

A 2014 márciusában indult, „Gyalogúton – szegregátumban élők társadalmi befogadásának segítése Szalántán” című projektben a település önkormányzata, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat dolgozott együtt. Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az érintett lakosoknak esélyt adjanak a felzárkózásra, a többségi társadalomba való beilleszkedésre, továbbá jobban összekovácsolják a település közösségét.

A programba 71 embert vontak be, akiknek egyrészt szociális munkások, esetmenedzserek segítettek a mindennapok kihívásaiban, az adósságkezeléstől kezdve egészen a gyermeknevelésig. Másrészt rendszeressé váltak a közösségi események: például nagy főzéseket, gyermekprogramokat tartottak, ahol nem csupán a szegregátumokban élőket, hanem Szalánta többi lakosát is szívesen látták. A programok lebonyolítására két közösségi épületet jelöltek ki: egyfelől a németi településrészen a felújított művelődési házat – az lett az úgynevezett Csillagház –, másfelől a Csillag Szolgáltató Pontot, amely az Eszterágpusztán felállított mobilházban kapott helyet. Mindkét beruházásra ugyancsak a projekt keretében került sor.

A szegregátumok aktív korú lakóinak számára tanfolyamokat is lebonyolítottak, azzal a céllal, hogy a résztvevők használható tudást kapjanak, amely a munkaerő-piacon és otthon is előnyükre válik. Építőipari, illetve kerti munkás-, zöldségtermesztő segédmezőgazdász-, tisztítás-technológiai szakmunkás-képzést, továbbá komplex munkaerő-piaci tréninget tartottak nekik. Mindemellett számos olyan programot szerveztek, amely egészségtudatosabb életmódra ösztönözte a helyieket: például arra, hogy hagyják abba a dohányzást, vagy éppen arra, hogy – a lehetőségeikhez mérten – egészségesen táplálkozzanak.

A projekt múlt hét végi zárórendezvényén Dunai Zoltán polgármester így fogalmazott: „Fontos, hogy az itt élő emberek erre az alapra építkezve érezzék azt, hogy nincsenek egyedül hagyva. Ha így lesz, akkor a mostani gyermekek, akik ebben a megváltozott közösségben és szemléletben nőnek fel, már egészen másképp élhetik az életüket, mint a szüleik”.

A „Gyalogúton” című projekt a TÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0045 pályázat keretében, 149.334.633 Ft-os támogatásból valósult meg, 2014. március 1-je és 2015. november 30-a között.