Az eredetileg feltételezettnél súlyosabbnak bizonyult az az üzemzavar, mely március 1-jén keletkezett a dávidföldi Anikó utcában.

Az érintett ingatlan tulajdonosának jelzése után a Komló-Víz Kft. szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megállapították: a vezeték, mely Körtvélyes és Mecsekfalu egészének, valamint Dávidföld egy részének szennyvizét szállítja, beszakadt. Haladéktalanul megkezdték a hiba elhárítását, ám a kamerás vizsgálat megállapította, hogy a szennyvízvezeték igen rossz állapotban van, s mivel a jelenlegi nyomvonalon a megvizsgált  szakasz hasonló állapotú, ezért azt mindenképpen ki kell váltani egy (kb. 200 folyóméteres) új vezetékkel. 

Ennek munkái már el is kezdődtek, több mint a fele el is készült –  ez azonban jelentős költséggel (mintegy 5,5 millió forint) jár. Az ilyen – 400 mm átmérőjű betonból készült – szennyvízcsatornák tervezett élettartama 50 év,  ez a szakasz pedig 1982-ben épült és csak 1984 óta üzemel – most mégis komoly gond forrásává vált. 

A vízművesek a mostani hibahelytől a volt lőszerraktárig húzódó részt is elkezdték kamerával átvizsgálni, s az eddigi eredmények azt mutatják, hogy ott is nagy a gond: az agresszív gázok alaposan elvékonyították a cső felső betonrétegét, így további, mintegy 750 folyóméteres szakaszt is ki kellene cserélni. Mindez nemcsak sok időbe telik, de nettó 20-22 millió forintos költséget jelent. A szolgáltató jelenleg ideiglenes megoldással gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről, miközben egyeztet az önkormányzattal – mint a közmű tulajdonosával – a finanszírozásról.