Kohlné Nagy Erzsébet

A szociális szférában dolgozókat köszöntötték Komlón. Az ünnepi rendezvényen a szakmában dolgozók elismerésére is sor került.

“Immár 5. éve, hogy ezen a napon – a Szociális Munka Napján – megállunk egy percre, félretesszük a mindennapok őrlő malmát, és fejet hajtunk, megköszönjük egész éves lelkiismeretes munkáját a szociális szférában dolgozóknak – fejezte ki megbecsülését ünnepi beszédében Polics József polgármester.

“Önök felbecsülhetetlen munkát végeznek, nem tesznek különbséget a hétköznap és a hétvége között – segítenek felzárkózni a mentális, szociális problémákkal küzdőknek, hogy visszaintegrálódhassanak az egészséges társadalomba” – emelte ki a szociális szférában dolgozók érdemeit a városvezető.

Komló város képviselő-testületének elismerését szociális munkájáért, az idősek gondozósában nyújtott több évtizedes segítő tevékenységéért Kohlné Nagy Erzsébet, a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú székhelyintézmény volt osztályvezetője vehette át.

Elismerő oklevelet adtak át:

Schmidt Melindának, a Kistérségi Családok Átmeneti Otthona dolgozójának, az intézmény családjait szakmai tanácsokkal ellátó, azok mindennapi problémáik megoldásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Ollmann Györgynének, a Kistérségi Családok Átmeneti Otthona dolgozójának, kivételes szakmai rátermettsége, munkája iránti elkötelezettsége elismeréséül.

Kólya Zsoltnénak, a PÉCS központú SZOCEG NONPROFIT Kft. komlói   Mecsekjánosi Idősek Otthona főnővérének, az idős emberekért végzett precíz, megbízható munkájáért.

Szabó Józsefnének, a PÉCS központú SZOCEG NONPROFIT Kft. komlói   Mecsekjánosi Idősek Otthona nővérének, az otthon lakói iránti fáradhatatlan, odaadó munkájáért.

Mikola Veronikának, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ dolgozójának, sok éves, a házi segítségnyújtásban végzett lelkiismeretes, példaértékű munkájáért.

Simon Sándor Istvánnénak, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ dolgozójának, az intézmény által működtetett „segítő kezek”szolgáltatás koordinátoraként, a szolgáltatás szervezésében, az idősekkel való kapcsolattartásban végez megbízható, pontos, kiemelkedő munkát.

Molnár Gyulánénak, a Komló Térségi Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójának, kiemelkedő szakmai munkájáért, és kreatív prevenciós tevékenységéért.

Kirsztné Tóth Andreának, a Komló Térségi Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójának, kiemelkedő szakmai munkájáért, empatikus tevékenységéért.

Fülöp-Lassan Csillának,  Komló Térségi Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójának kiemelkedő szakmai munkájáért, aktív közösségi tevékenységéért, bátorságáért.

Csősz Beátának, Komló Térségi Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójának kiemelkedő szakmai munkájáért, szociális érzékenységéért.

Sparasné Póth Mariannak, a Komló Térségi Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójának kiemelkedő szakmai munkájáért, aktív közösségi tevékenységéért.

Imréné Keszei Gyöngyinek, a Szent Borbála Otthon Székhely Intézmény osztályvezetője: Több éves kiemelkedő szakmai és kiváló vezetői munkájáért. Az intézmény felújítása alatt lelkiismeretesen végzett gondozási-ápolási tevékenységéért.

Bulátkó Imre Gábornénak, a Szent Borbála Otthon Székhely Intézmény osztályvezetőjének, az idős ellátásban nyújtott gondoskodó, empátiás hozzáállásáért. Az intézmény felújítása alatt lelkiismeretesen végzett szervezői munkájáért.

Miklós Róbertnek, a Szent Borbála Otthon Székhely Intézmény Mentálhigiénés munkatársának, az idősek ellátásában a szabadidő hasznos eltöltésében nyújtott kiváló és sokoldalú szervező, valamint alkotó tevékenységéért.

Feketéné Gál Gyöngyinek, a Szent Borbála Otthon 1. Sz. Telephely Mentálhigiénés munkatársának, az idősek ellátásában a szabadidő hasznos eltöltésében nyújtott több éves kiemelkedő szakmai és kiváló szervezői tevékenységért.

Faragó Erikának, a Szent Borbála Otthon 2. Sz. Telephely Mentálhigiénés munkatársának, a demens idősek ellátásában a szabadidő hasznos eltöltésében nyújtott több éves kiemelkedő szakmai és kiváló szervezői tevékenységért.

Virágh Viktóriának, a Szent Borbála Otthon 2. Sz. Telephelyén működő Idősek Klubja Mentálhigiénés munkatársának, az Idősek Klubja szakmai színvonalának emeléséért, kiváló programok szervezéséért. Lelkiismeretes mentálhigiénés tevékenységéért.

Molnár Józsefnének, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  Szilvási Bölcsőde dolgozójának, a bölcsődei területen végzett szakmai sokszínűségéért, rátermettségértét, jó szervezőkészségéért, és segítőkész hozzáállásáért.