20151001_141027

19 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület az őszi időszak harmadik testületi ülésén. Röviden a témákból.

A kora délután kezdődő ülésen szóba került a kormányablak bevezetése az önkormányzat épületében, amivel összehangoltabbá lehetne tenni a párhuzamosan működő  irodák munkáját.

A testületi ülés elején az Új Nap Klub munkájában való részvételért, a beteg emberekért végzett önzetlen segítségért elismerő oklevelet vehetett át Gyozsán Vanessza, Kotlácsik Kinga, Somogyi Dániel, Takács Martina komlói diák.

A törvényi változásokkal összhangban Komlón is megalakultak a részönkormányzatok, amelyek élén a városrész adott képviselői állnak.

Hosszú idő elteltével újra lesz patika Körtvélyesben. A kezdeményezéssel a testület egyhangúan egyetértett, és felhatalmazták az érintett gyógyszertárat fiókpatika létrehozására A korábbi helyén nyíló patika nyitvatartási ideje igazodni fog a helyi körzeti orvos rendelési idejéhez. Az engedélyezési eljárások függvényében – várhatóan még az idei esztendőben kezdheti működését a körtvélyesi gyógyszertár.

A Gyermekhangok Alapítvány támogatási igényéről szóló előterjesztést is megtárgyalta a testület. A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola gyermekkórusnak lehetősége nyílik egy kanadai fellépésre. A kórus útját – a Gyermekhangok Alapítványon keresztül – a Nemzeti Kulturális Alap is várhatóan támogatni fogja. A képviselők egyhangúan megszavazták az utat, és 500.000 forintos működési támogatást hagytak jóvá az alapítvány számára.

A képviselő-testület megismerte a Beregszászi Nagyborzsova község és Komló város között megkötött megállapodás tartalmát, azt utólagosan jóváhagyta. A Komlói Napokon aláírt megállapodás szerint szorosabb kulturális, sport, és közéleti kapcsolat alakulhat ki a járás és településünk között.

Beszámoló hangzott el az ülésen a szeptemberben lezajlott Komlói Napok és Bányásznap, valamint a Testvérvárosi Napok rendezvényeiről, amit a szervezők és a testület is sikeresnek tartott.