semmelweis

Városi ünnepség keretében adták át Semmelweis-napon az egészségügyben dolgozók elismeréseit. A képviselő-testület döntése értelmében „Komló Város Közegészségügyéért” kitüntetést 2015-ben dr. Szamos Sándor belgyógyász szakorvos vehette át.

Semmelweis Ignác születésének 197. évfordulóján a komlói önkormányzat nevében Polics József köszöntötte az egészségügyben dolgozókat: a kórház munkatársait, körzeti orvosokat, védőnőket, mentősöket, a tisztiorvosi szolgálatnál tevékenykedőket, az éppen ügyeletben lévő hivatásukat teljesítőket.

Kijelentette: az egészségügyben dolgozóknak csak az adhat további erőt és hitet, ha hivatásuk gyakorlása közben nem csak saját magukra, hanem intézményi és társadalmi támogatásra, elismerésre is számíthatnak.

Az ágazat helyzetéről elmondta: tisztában van a kormány az alulfinanszírozottságból adódó problémákkal, a pályaelhagyás hatásával, ennélfogva több fronton is harcot hirdetett az ágazat megerősítésért többek között a népegészségügyi termékadó bevezetésével, a szűrővizsgálatok népszerűsítésével, a közétkeztetés átszervezésével.

Nehéz időszakon vagyunk túl – emlékeztetett a városvezető – , a küzdelmet, a nyomasztó bizonytalanságot mára a jövőbe vetett reménység és bizalom váltotta fel. Kórházunk a fenntartóváltás után is megmaradt, fejlődik, városunk és a térség betegei számára a gyógyulás lehetőségét, magas szintű ellátáson keresztül a gyógyulásba vetet hitet adja. Megmaradt a térség meghatározó, aktív gyógyító intézményeként.

Polics József köszönetet mondott mindennapi áldozatos munkáért, hogy nehéz körülmények között is reményt, támaszt és hitet adnak a segítségért folyamodóknak. Hozzátette: Semmelweis életműve méltán példázza, hogy csak az embertársait tisztelő és szerető, a hivatásáért élő dolgozó személy válhat az egészségügy szolgálójává.

semmelweiss

A köszöntőt követően Polics József polgármester és Bareithné Benke Nikolett alpolgármester és Molnár Zoltánné, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke nyújtotta át a díjazottaknak.

A képviselő-testület döntése értelmében „Komló Város Közegészségügyéért” kitüntetést – a beteg emberekért végzett több évtizedes gyógyító munkája elismeréseként – 2015-ben dr. Szamos Sándor belgyógyász szakorvos vehette át.

Munkája elismeréseként emléklapot vehetett át: Magyar Melinda, háziorvosi asszisztens, dr. Takács Gábor ortopéd szakorvos, dr. Szipli Szilvia addiktológus szakorvos, Jánosáné Varga Zsuzsanna nőgyógyászati asszisztens, Dobosiné Nárai Krisztina röntgenasszisztens, Turbucz Istvánné Anikó, a krónikus belgyógyászati osztály főnővére, Regős Erika pulmonológiai asszisztens, Budán Józsefné, az egészségcentrum gazdasági munkatársa, Kóczián Éva Erzsébet, az ápolási osztály vezetője, ápolási igazgatója, Eperjesi Gabriella és Kecskésné Németh Eszter, a védőnői szolgálat dolgozói, Sirokiné Bíró Edit, az iskola-egészségügyi szolgálat asszisztense, valamint Kovács János és Varga Zoltán mentőtiszt.

Az ünnepségen résztvevők Tasnádi István: Paravarieté című színművének jelenetét tekinthették meg a Határeset Alkalmi Színtársulat előadásában.