Sajtóközlemény  

Pócsán már kevesebb gondot okozott a napokban lezúdult csapadék

Számos káreseménytől óvta meg Pócsa községet a 2014-ben elindított, több mint 50 millió forintos pályázati támogatást elnyert csapadékvíz-elvezetési projekt, mely ez év májusában ér véget. Korábban csak karbantartási munkák történtek a település csapadékvíz-elvezető rendszerén, ezért a nagyobb intenzitású esőzések mindig gondot jelentettek a község számára. 

Pócsa község belterülete a Dél-baranyai dombsághoz tartozik.  A község kül- és belterületére hulló csapadékot a Karasica-vízfolyás, illetve a meglévő csapadékvíz-csatornahálózat vezeti el. A korábban kialakított rendszer alkalmatlan volt arra, hogy a keletkező vizeket káresemény-mentesen „tüntesse el”. A másik jelentős probléma az volt, hogy a keleti dombokról érkező vizek rendezetlenül jutottak a befogadóba, így a hirtelen keletkező, nagy mennyiségű lefolyó víz rendszeresen elöntötte a belterületet.

A nagy esőzések alkalmával udvarokon, lakóépületeken folyt keresztül a víz. Elöntötte a nagy forgalmat bonyolító utakat, gyalogos közlekedésre alkalmatlanná tette a járdákat. A maga mögött hagyott tekintélyes mennyiségű iszap pedig a község számára súlyos egészségügyi kockázattal is járt.

A pályázati beavatkozás főként a település északi területeit érintette, ám a fejlesztés a jövőben kihat az egész település csapadékvíz-elvezetésére. A projekt keretén belül a 8. helyrajzi számú árok vonalvezetését a rendelkezésre álló ingatlan területéhez igazították, ami csupán kisebb mederkorrekciót jelentett, áthelyezésre nem került sor. A 20. helyrajzi számú árok vonalvezetését jónak ítélték meg a szakemberek. Mindkét árok esetében a csapadékvíz-elvezető infrastruktúrát fejlesztették. Ezen túl a projekt lehetőséget adott arra is, hogy a legnagyobb árvízkárokat elszenvedő településrész megújulhasson.

A projekt elsődleges célkitűzése tehát a csapadékvíz-elvezető infrastruktúra fejlesztése, az okozott káresemények csökkentése, megszüntetése volt. A kedvezményezett mindemellett a természeti és az épített környezet védelmét is alapvető fontosságúnak tartotta.

A Baranya megyei Pócsa önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 50,82 millió forintos pályázati támogatást nyert el. A „Pócsa község vízrendezése” című projekt kivitelezése 2014 augusztusában indult, és 2015. május 29-én véget ér.

További információ:

Pócsa Község Önkormányzata, Nyisztor Sándor polgármester

7756 Pócsa, Petőfi S. u. 58.

Tel.: +36 69 373 893

E-mail: nyisztorsandor@freemail.hu