Magyarország köztársasági elnöke a bírósági népi ülnökök 2015. évi választását 98/2015. (II. 11.) KE sz. határozatával 2015. március 7. és április 30. napja közti időtartamra tűzte ki.

A 2011. évben megválasztott népi ülnök megbízatása 4 évre szól, az új ülnökök megválasztásától számított 30 nap után megszűnik, ezért vált szükségessé helyükre új személyek választása.

A Komlói Járásbírósághoz összesen 16 fő népi ülnök választhatő, közülük 4 fő pedagógus. Megválasztásukra a bíróság székhelyén működő települési önkormányzat képviselő-testülete jogosult.

Sor kerül a megyei törvényszék, továbbá a közigazgatási és a munkaügyi bíróság ülnökeinek választására is, jelölés az alábbi feltételekkel tehető, megválasztásuk a megyei, illetve a megyei városi képviselőtestület hatásköre.

Ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő önkormányzatok és – a pártok kivételével – az egyesületek jelölhetik. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a székhelyen működő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölhetik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeire elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei tehetnek javaslatot.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, büntetlen előéletű, magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal, továbbá közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Jelölés legkésőbb 2015. március 20. napjáig lehetséges, amelyet személyesen vagy postán kell a Komlói Közös Polgármesteri Hivatal részére (7300 Komló, Városház tér 3., postacím: 7301 Komló, Pf.: 87.) eljuttatni. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal portáján állnak rendelkezésre.A jelöléshez hatósági erkölcsi bizonyítványt is mellékelni kell, amelyhez a nyomtatvány a postahivatalban kapható.

Komló, 2015. március 6.

 

                                                               Polics József

                                                               polgármester