Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletének 12. §-a alapján pályázatot hirdetek az alábbi önkormányzati lakások szociális alapon történő bérbeadására:

1. Komló, Jó szerencsét u. 14. al/1. szám alatti, 51,86 m² alapterületű, 2 szobás összkomfortos bérlakás,

2. Komló, Juhász Gy. u. 4. fsz/1. szám alatti, 40,54 m² alapterületű, 1,5 szobás komfortos bérlakás,

3. Komló, Alkotmány u. 24. fsz/2. szám alatti, 27,65 m² alapterületű, 1 szobás összkomfortos bérlakás,
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 23. (hétfő)

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a lakáskiutalás szabályai változtak! Ennek értelmében a nyertes bérlővel első körben határozott időre (14 hónapra) szóló lakásbérleti szerződést köt a Városgondnokság a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján, amelynek időszaka alatt együttműködést kell teljesítenie a bérlőnek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Az együttműködési időszak leteltét követően, az arról készült beszámolót figyelembe véve dönt az Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés megkötéséről.

Jelentkezni lehet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Adóirodáján (I. emelet 123. sz. iroda).
Komló, 2015. február 5.

dr. Vaskó Ernő – címzetes főjegyző s.k.