Tisztelt Tagtárs! 

Meghívunk 2011. február 25-én (pénteken)

17.00 órakor tartandó közgyűlésünkre 

Helye: Komló, Közösségek Háza 48-as tér 1. 

Napirendi pontok:

1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása; levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása választása)

2.) 2010. évi beszámolók megvitatása és elfogadása ­

3.) Jutalmazások

      – az „Év sportolója” díjkiosztása

      – egyéb jutalmazások

4.) Tisztújítás (elnökválasztás és FEB tagjainak a megválasztása)

5.) Alapszabály – és SZMSZ módosítás

6.) A 2011. évi tervek ismertetése (szakosztály-vezetőnként külön)

7.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre) 

A napirendhez kapcsolódó anyagok a DÖKE honlapjára

 folyamatosan feltöltésre kerülnek.

A honlap címe: http://www.doke.hu 

A Közgyűlés nyilvános, minden tagtársat és érdeklődőt szívesen várunk,

a közgyűlés várhatóan másfél órás lesz. 

Amennyiben a közgyűlés a kiírt időpontban nem határozatképes, akkor

a 2011. február 25-én 17 óra 10 percre változatlan napirenddel összehívott második közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. 

Azok a tagok, akik vidékről jönnek be a közgyűlésre, útiköltség térítésben részesülhetnek, a hivatalos elszámolások szerint.

Komló, 2011. február 2.                                          DÖKE elnöksége