A Komlói Napok keretében, a hagyományoknak megfelelően idén is számos kitüntetést, oklevelet osztottak ki. Szeptember 4-én, a színházban tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a következők kiemelkedő munkáját, eredményeit ismerték el, a következő címekkel.

I. Komló Város Díszpolgára
Mérei Emilnek a Mecseki Szénbányák nyugdíjas vezérigazgatójának – a város és térsége javára végzett szakmai és közéleti, a Jánosi Engel Adolf Bányászati Gyűjtemény létrehozásában és működtetésében kifejtett eredményes munkájáért.

II. Pro Civitate
Dr. Kiss László alkotmánybírónak – a város javát szolgáló igényes tájékoztató, szervező, a város jó hírnevének erősítését szolgáló kiemelkedő közéleti tevékenységéért.
Mandel Andrásné nyugdíjas kollégiumi igazgatónak – több évtizedes kimagasló tanári, nevelői, vezetői munkájának elismeréseként.

III. Pro Urbe
Lerchné dr. Egri Zsuzsa pedagógus, publicista, kultúraszervezőnek – értékmentő, várostörténetet dokumentáló, a város kultúrájának országos megismertetését szolgáló tevékenységéért.
Dr. Iván László nyugdíjas iskolaigazgatónak, a Nyugdíjas Egyesület elnökének – több évtizedes, eredményes szakmai munkájáért, egyesületi, ifjúsági, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése terén végzett tevékenységéért.

IV. Komló Város Szociális Munkájáért
Herbertné Sipos Csilla vezető védőnőnek – az egészségnevelés és a jövő generáció fejlődésének elősegítése érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért.
Mihaldinecz Csabának a Leo Amici drogrehabilitációs alapítvány vezetőjének – fáradhatatlan, lelkes gyógyító és szervező tevékenységéért.

V. Komló Város Közművelődéséért
Takács Péter festő, tanárnak – a város közéletét szolgáló önzetlen művészi munkájáért, szakköri tevékenységéért.

VI. Komló Város Közoktatásáért
Hoffmann Mátyásné iskolaigazgatónak – több évtizedes kiváló oktatói és vezetői munkájáért.
Dr. Börzseiné Fischer Mária pedagógusnak – a diákok természettudományos felkészültségének emeléséért, kiváló pedagógusi munkájáért.

VII. Komló Város Közegészségügyéért
Dr. Szántó Judit kardiológusnak – több évtizedes példamutató és lelkiismeretes orvosi munkájáért.
Dr. Révész Ildikó reumatológusnak – több évtizedes kiemelkedő gyógyító tevékenységéért.

VIII. Komló Város Sportjáért
Bien József tanár, edzőnek – lelkiismeretes, sikeres nevelői tevékenységéért.
Fülöp Elemér szektorlabda-világbajnoknak, a magyar válogatott tagjának – sportteljesítményéért.

IX. Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért
A Komlói Német Klubnak – hagyományőrző, programszervező, a testvérvárosi kapcsolatokat folyamatosan segítő, gazdagító munkájáért.

X. Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

Deli András pedagógusnak – lelkiismeretes szervező, tolmácsoló tevékenységéért. Dr. Király József radiológus, fafaragónak – a város gazdagító művészi faragásai elismeréseként. Kovács Dezsőné művelődésszervezőnek – a Kreatív Műhely megindításában, működtetésében végzett lelkiismeretes, módszerkidolgozó, alkotóműhelyi munkájáért. Jurics Emilné pedagógusnak – eredményes nevelői munkájáért. Kőszegi Ernőnek a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete komlói elnökének – szervező és hagyományápoló tevékenységéért. Róth Károly kovácsmesternek – aki a kovácsmesterséget művészi fokon műveli és a Bányászzenekar fennmaradását szívén viseli. Kirsch Erika óvodai dajkának – lelkiismeretes, gyermekszerető munkájáért. Papp Attilának a CS.Í.T. zenekar vezetőjének – lelkes és színvonalas könnyűzenei munkájáért. Lahó Istvánnénak a Sportközpont munkatársának – több évtizedes, szorgalmas, sportszerető tevékenységért. Ifj. Kálmán Ferenc mecsekfalui lakosnak – a településrészi programszervező és falucsinosító tevékenységéért. Hegyesi János polgárőrnek – a város közbiztonságának javításában végzett önfeláldozó munkájáért. Kleiber Andrásné kisbattyáni lakosnak – a faluközösségért végzett önzetlen szociális munkájáért. Tóth Józsefné vállalkozónak – a lakókörnyezete gondozásában, rendbetételében végzett példamutató tevékenységéért.

XI. Polgármesteri Dicsérő Oklevél
Bakos Gyulának – a Komlói Munkáskórusban végzett kiváló szervezői, közösségformáló tevékenységéért. Király Attilánénak – sokszínű és példamutató sportmunkájáért. Pető Imrének  – kiemelkedően  segítőkész gondnoki feladatainak ellátásáért. Wágnerné Kovács Saroltának – több évtizedes példamutató munkájáért. Neu Ágnesnek – kiemelkedően áldozatkész közösségi munkájáért. Szalóki Zoltánnénak – lelkiismeretes oktatási tevékenységéért. Szabó Mihálynak – a kisbattyáni településrész fejlesztéséért végzett önzetlen munkájáért.

Pánovics AndrásKiemelt hírekKiemelt hírekA Komlói Napok keretében, a hagyományoknak megfelelően idén is számos kitüntetést, oklevelet osztottak ki. Szeptember 4-én, a színházban tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a következők kiemelkedő munkáját, eredményeit ismerték el, a következő címekkel. I. Komló Város Díszpolgára Mérei Emilnek a Mecseki Szénbányák nyugdíjas vezérigazgatójának - a város és térsége javára végzett...