szelektívenEgységes és hatékony hulladékgazdálkodás feltételeit teremti meg a január 1-jétől hatályos új hulladékgazdálkodási törvény. A komlóiakat is érintő változásokról, az eddig elért eredményekről Folkner Károly, a Komlói Városgazdálkodási Zrt. igazgatója nyilatkozott lapunknak.

 Melyek a legfontosabb elvek, amelyek a törvényben megjelennek?

Az új jogszabály szemléletváltásra ösztönöz: legfőbb célja, hogy minél kevesebb hulladék képződjön és az a lehető legnagyobb arányban hasznosuljon. Jó példa erre a műanyagpalackok kérdése. A jövőben jóval erőteljesebb ösztönzést fog kapni az újratölthető palackok felhasználása, mint eddig. A termékdíj-, illetve szemétlerakási díj formájában pedig arra kényszeríti a gyártókat, újra felhasználható csomagolóanyagokat készítsenek. Fontos hozzátenni, hogy hulladékszállítási díj meghatározása kikerült a települési önkormányzatok hatásköréből, ezt az arra kijelölt minisztérium és az Országos Hulladékkezelési Ügynökség fogja elvégezni.

 A lakosság miként lesz érintett, mondhatni érdekelt a kérdésben?

 Nemcsak termelési oldalon, hanem a fogyasztó oldalán keletkező hulladékkal is foglalkozik az új törvény. Komlón is jelen vannak már azok a formák – említhetnénk a hulladékudvart és a szelektív hulladékgyűjtő edényeket – amelyek elemei ennek a programnak. A lakosságot afelé kell ösztönözni, hogy már otthon is szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Az új törvény az egész országban kötelezően bevezeti az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert, amelyet 2015-ig kell elindítani. Sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb, hogy különválogassuk a szerves hulladékot, a papírt, az üveget, műanyagot. Ezáltal a lerakandó hulladékmennyiség is jelentősen csökken, ráadásul a szelektíven gyűjtött hulladékot vissza lehet forgatni a termelésbe, azaz újból hasznosulhat.

 Milyen feladatot jelent ez a hulladékkezeléssel foglalkozó cégek számára?

 A kérdés az, hogy miként tudjuk megvalósítani a háztartásokban működő szelektív hulladékgyűjtési rendszert, ami a nyugati országokban már bejáratott. A házakhoz eljutó szelektív hulladékgyűjtő rendszert úgy kell kialakítani, hogy a lakosság kis odafigyeléssel a szelektálást meg tudja valósítani. Az is kérdés, hogy miként tudjuk begyűjteni és tárolni ezt a szétválogatott hulladékot.

 Részfeladat, de megkezdődött az építési törmelék lehetséges hasznosításának kimunkálása – természetesen az új hulladékkezelési törvénynek szellemében…

 Az új törvény más státuszba helyezi az építési törmeléket. Célja, hogy 2020-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék 70%-át visszagyűjtsük és anyagában hasznosítsuk.
Folyamatosan egyeztetünk a környezetvédelmi hivatallal, és megpróbáljuk azokat a feltételeket megismerni, ami az építési törmelék újbóli felhasználását lehetővé teszi. Ne feledjük el, Komlón, éves szinten 1000 tonna építési törmelékről van szó. Úgy véljük, átválogatás után a ledarált törmelék alkalmas lehet arra, hogy például a kiskertekhez vezető nem szilárd burkolatú utakon a vízmosások okozta kellemetlenségeket orvosolni tudjuk.

 A környezettudatosabb szemléletnek jó példája a Komló Komposzt sikertörténete…

 Keveset beszéltünk róla, de nap, mint nap belebotlanak komlóiak, hiszen a hulladékszállító autókon is látható utalás a termékre. Kijelenthető, hogy a Komló- Víz Kft, a Komlói Fűtőerőmű, a KVG Zrt, segítséget kapva Városgondnokságtól, egy olyan projektet hozott tető alá, ami mindenki számára előnyös. Nem tudok olyan városról, ahol a kezeletlen szennyvíziszap teljes egésze komposztálásra kerülne. Nagyon jól fogadta a lakosság, szépen fogy az árusítóhelyeken, egyre több kiskertben kerül a földekbe.