A szemétszállítási díj januári emelkedését követően, a lakosság pénztárcáját nem terhelő, ingyenes zöldhulladék-szállítási program indul útjára Komlón.

A Komlói VG Zrt. március 21-től megindítja a zöldhulladékok szelektív gyűjtését célzó „zöldjárat”-ot. A zöldjárat minden hét hétfőjén a város családi házas területeiről gyűjti a lakosság által kihelyezett zöldhulladékot.

A járat optimális erőforrás felhasználása feltételezi, hogy a lakosság füvet, lombot és egyéb ömlesztett állapotú zöldhulladékot zsákokban, az ágakat és nyesedékeket kötegelten helyezi ki. Ennek megfelelően a VG Zrt. csak az ilyen módon kihelyezett hulladékot szállítja el. 

A város egyéb közterületéről származó, a parkgondozás végtermékeként megjelenő zöldhulladékot a Városgondnokság illetékeseivel egyeztetett időpontban és módon szándékozik begyűjteni.

 Az ilyen módon gyűjtött hulladékot a Komló-Víz Kft. által termelt szennyvíziszap és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által termelt fahamu és pernye együttes komposztálása során struktúraanyagként kerül hasznosításra.