Egyre népszerűbb a Nyelvi Előkészítő Osztály (NYEK) a Nagy László Gimnáziumban. A gimnáziumban nyolc éve folyik emelt óraszámú angol nyelvi képzés sikerrel.

A beiratkozott tanulók egy szintfelmérő teszt után kezdő és haladó csoportban tanulnak heti 12 órában. Speciális tantárgyak keretében ismerkednek a nyelvvel, illetve fejlesztik nyelvhasználatukat, nyelvtani ismereteiket, valamint országismeretüket.

Diákjaik intenzív formában készülnek előrehozott közép- és emelt szintű érettségi vizsgáikra, illetve nyelvvizsgáikra. A tanórákon és azokon kívül differenciált formában készítik fel diákjaikat az igények és követelményeknek megfelelően különböző nyelvvizsgákra, tanulmányi versenyekre.

 A tanulók a délelőtti tanórai felkészüléssel tudnak megfelelni az egyre erősebb követelményekkel előálló nyelvvizsgákon és emelt szintű érettségi vizsgán.

Az elmúlt évek sikeres munkáját jelzi, hogy három alkalommal vettek részt a középiskolák legnívósabb versenyén, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjében együtt a neves fővárosi elit gimnáziumok diákjaival.

A középfokú nyelvvizsgák száma meghaladja osztályonként a 70 %-ot. A diákok nagy része folytatja tanulmányait a PTE anglisztika szakán.

 A 2013/2014. tanévtől kezdődően az angol nyelv mellett a némettel is speciális, előkészítő formában foglalkozhatnak a gimnázium diákjai. A 9. évfolyamon heti 12 órában tanulják a választott német vagy angol nyelvet, mellette második idegen nyelvként választhatják az angol mellé a németet, a német mellé az angol, vagy mindkettő mellé az olasz, a francia vagy az orosz nyelvet, heti 5 órában. Páratlan lehetőség a nyelvtanulásra; intenzív és eredményes.

 Az intenzív nyelvtanuláson kívül természetesen mindig marad idő és energia az idegen nyelvek más szépségeivel is megismerkedni. Ezért rendezik meg évente a már több évtizedes hagyománnyal rendelkező idegen nyelvi estet, ahol diákok által előadott dalokkal, táncokkal töltenek el egy-egy élményekkel teli délutánt.