A Nagy László Gimnázium, az iskola iránt érdeklődő 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek pályaválasztási szülői értekezleteket tart októberben a komlói és a környékbeli általános iskolákban. A tájékoztatón az érdeklődők információt kapnak a 2013/14-es tanévről, képzési formáiról, valamint a gimnázium szabadidős programjairól, egyéb szolgáltatásairól, kimeneti lehetőségeiről.

  A gimnáziumba való jelentkezés esetén ötféle oktatási forma közül választhatnak a tanulók:

– angol nyelvi előkészítő

– német nyelvi előkészítő

– német nemzetiségi nyelvoktató program

– rendészeti képzés

– általános gimnáziumi képzés

 Az általános képzés, a német nemzetiségi és a rendészeti képzés 4 éves képzés. A gimnázium helyi tanterve szerinti rendszerben ismerkednek meg a tanulók a közismereti tantárgyakkal. A négy év folyamán a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, informatika, fizika, kémia, földrajz, biológia, ének, rajz, testnevelés és az idegen nyelvek oktatása folyik. A gimnázium minden diákja két idegen nyelvet tanul.

 Az általános tagozaton az első idegen nyelv az angol, vagy a német, második idegen nyelvként választható az angol, a német vagy az olasz nyelv.

 A német nemzetiségi nyelvoktató programban résztvevők heti 5 órában tanulják a német nyelvet, a második idegen nyelvük az angol vagy az olasz, a többi tárgyat az általános képzés tanterve szerint tanulják. A német nemzetiségi diákok tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, szabadidős programok keretében ismerkednek a német kisebbség hagyományaival is. A képzés célja az emelt szintű érettségi vizsga vagy a középfokú nyelvvizsga német nyelvből. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik az érettségi után a felsőoktatásban kívánják folytatni tanulmányaikat, akár német nyelvterületen is.

 A nyelvi előkészítő osztályt választó diákok 5 éves képzésben vesznek részt. A 9. évfolyamon heti 12 órában tanulják az első idegen nyelvet /angolt, illetve a németet/ és emelt óraszámban a második idegen nyelvet, melyet az érdeklődési igény szerint indítunk: német, angol, olasz illetve francia nyelv közül lehet választani. A heti 12 órában szókincsfejlesztés, nyelvtan, országismeret oktatása folyik két nyelvtanár segítségével. Mivel többen oktatják az első idegen nyelvet, így több stílussal, kiejtéssel, találkoznak a diákok. A nyelvi órákon sok idő jut az érdekességekre, részletekre pl.: civilizáció, angol/német irodalom, kultúra…

A nyelvi előkészítő első évében a magas nyelvi órákon kívül emelt óraszámban tanulnak informatikát, szintentartó matematikát, magyart, valamint tanulásmódszertan és testnevelés órájuk van. A 10. évfolyamtól a diákok az emelt óraszámú nyelvi órák mellett általános képzés tananyagát tanulják, így ők 13. évfolyamon fejezik be a gimnáziumi tanulmányaikat. E képzés egyik fő célja az angol/német, illetve a második idegen nyelv sikeres elsajátítása, a közép vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése, akár két idegen nyelvből is. Azoknak a diákoknak ajánljuk, akiknek komoly szándéka a továbbtanulás, akár külföldi egyetemen is.

 A gimnázium kínálatát több mint 10 éve színesíti a rendészeti képzés. A képzés kiemelkedő feladata a tanulók fizikai erőnléti állapotának fejlesztése. Ennek érdekében a képzésben részt vevő tanulók kötelezően több testnevelés órán, külön önvédelmi oktatáson vesznek részt. Mindezeken túl az iskola tanulói számára az első két évben emelt óraszámú informatikai oktatást biztosítunk. A 11-12. évfolyamon rendészeti ismeretek tantárgyat tanítunk, amely választható érettségi tantárgy is lehet. Ez a fajta képzés, a rendőri pályán való elhelyezkedést, illetve ilyen irányú felsőfokú tanulmányokat segíti elő.

 A gimnázium épülete Komló város központjához közel, jól megközelíthető, szép, zöldövezeti környezetben található. Iskolánkban a tanulók az érettségi megszerzéséig modern és fiatalok számára is megnyerő környezetben folytathatják tanulmányaikat. Családias, meghitt légkör biztosítja, hogy az ide jelentkezők gyorsan és könnyedén alkalmazkodjanak az iskola rendjéhez.

 A tanulók számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy emelt szintű oktatásban részesüljenek az általuk kiválasztott tantárgyakból. Támogatjuk tanulóinkat az ECDL bizonyítvány, a nyelvvizsgák megszerzésében és abban, hogy minél sikeresebb emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Az oktatás magas színvonalát segítik az új oktatási módszerek – modul, témahét, projekt módszer – alkalmazása, iskolánk technikai felszereltsége és könyvtára.

 A tanév alatt folyamatosan színvonalas, a tanulmányaikat segítő szabadidős tevékenységeket biztosítunk a diákok számára. Ingyenes úszás lehetőség és konditerem-használat áll rendelkezésükre. Évente 2-3 alkalommal szervezünk tanulmányi kirándulásokat, kenu túrákat, autóbuszos országjáró programokat. Ezek az alkalmak segítik elmélyíteni és használhatóvá tenni a tanórákon megszerzett tudást.

 Gimnáziumunkban végzett diákjaink nagy többsége felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. Különösen nagy az érdeklődés a műszaki, az orvosi, a katonai, rendőri pálya iránt illetve népszerűek még az egyetemek nyelvész képzései. Az a tapasztalatunk, hogy a nálunk végzett tanulóinknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik.

 A gimnázium régi diákjai az érettségi megszerzése után még hosszú ideig szívesen részt vesznek a tradicionális, tanórán kívüli programjainkon.

 Az iskola nevelőmunkájáról, az iskolai diákéletről részletesen tájékozódhatnak a honlapunkon: www.nagylgimn.hu